Odborníci na elektrické inhalátory a zvlhčovače

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., specialista na inhalátory, zvlhčovače vzduchulékařské přístroje, byla založena v říjnu 1998 jako právnická osoba (společnost s ručením omezeným). Činnost vychází ze 40 let zkušeností v oboru vývoje a oprav zdravotnických prostředků. Zakladatel firmy je držitelem několika vynálezů a desítek zlepšovacích návrhů. Prodáváme zdravotnický materiál, odsávačky, redukční ventily a desinfekce.

  • Jsme specialisté na inhalátory a zvlhčovače, ale také na úklidovou techniku jako jsou například úklidové vozíky.
  • Splňujeme všechny potřebné právní náležitosti pro výkon údržby a kontroly zdravotnických prostředků.
  • Disponujeme kvalifikovaným personálem
  • Vlastníme potřebné přístrojové vybavení.
  • Jsem oprávněni vykonávat revizní prohlídky lékařských přístrojů, kalibrovat a ověřovat tonometry.
  • Zpracujeme vám kompletní dokumentaci, která bude akceptovatelná pro všechny orgány státní správy.

Divize zdravotnické techniky provádí údržbu a periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků dle zákona 268/2014 Sb., a zajišťuje běžné opravy lékařských přístrojů.

 

Pravidelné revize zdravotnických prostředků - lékařských přístrojů elektrických i neelektrických - jsou dány zákonem 268/2014 Sb., ve znění novelizace č. 130/2003 Sb. a následných úprav zákonem 346/2003 Sb. Zpočátku revizní prohlídky prováděl výrobce nebo servisní organizace, které zajišťují opravy zdravotnické techniky. Organizace revizní prohlídky vykonávaly v rámci svého živnostenského oprávnění výroba a opravy lékařských přístrojů a složením zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Současný právní stav jasně vymezil pravidla, kdo a za jakých podmínek může vykonávat revizní prohlídky.

 

Tato otázka je upravena zákonem č. 124/2000 Sb. a novelizovanou normou ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353. Nově byly zákonem č. 251/2005 Sb. stanoveny za nedodržování platných předpisů sankce, které mohou být uloženy až do výše 2 milionů korun. Kontrolní činností jsou oprávněny SÚKL Praha, VZP, ČMI, ČOI a od roku 2005 nově zřízený Státní úřad inspekce práce Praha.

 

V současné době může revizní prohlídky vykonávat pouze osoba - právnická nebo podnikající fyzická - která obdržela od ITI Praha oprávnění organizace k výkonu této činnosti, na základě kterého jí byl vydán živnostenský list montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zařízení. Samotnou revizní prohlídku smí provádět pouze fyzická osoba, která složila státní zkoušku ITI Praha a obdržela osvědčení revizního technika. Ověřování tonometrů se řídí zákonem 505/1990 Sb. ve znění novelizace č. 119/2000 Sb. a následných úprav zákonem 137/2002 Sb. Tonometr je podle vyhlášky č. 345/2002 Sb. stanoveným měřidlem, které musí být každé dva roky ověřeno.

 

Sídlem firmy je Plzeň a dnes působí po celém území České republiky.

 

Profesionálně se postaráme o vaše zdravotnické nebo sociální zařízení kdekoliv na území České republiky.

 

Napište nám

 

Partnerské weby