Z plastových inhalátorů pro astmatiky budou koše

04.11.2015

GSK plánuje pilotní recyklaci použitých inhalátorů. Po dvou letech fungování zřejmě nabere projekt „Vdechněte inhalátorům nový život“ definitivní kurz k plánovanému cíli.
Z plastových inhalátorů pro astmatiky budou koše

Farmaceutická společnost GSK, spoluautor projektu „Vdechněte inhalátorům nový život“, usilovně pracuje na vyřazení použitých plastových nádobek z kategorie „nebezpečný odpad“. V té se prozatím nacházely kvůli nepatrnému obsahu nevyužitého léčiva. Čerstvá studie ale nebezpečnost vysbíraných materiálů vyloučila a dala tak naději, že plastové části inhalátorů bude v blízké budoucnosti možné recyklovat na další užitečné výrobky – sáčky, koše, věšáky nebo stojany pro časopisy. Projekt „Vdechněte inhalátorům nový život“ spustila GSK ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou v únoru 2013, aby snížila množství odpadu, které do té doby vznikalo odhazováním použitých inhalátorů do běžných košů. Ročně se v ČR prodá 3,6 milionů inhalátorů, které představují 135 tun odpadu.

 

Prodané inhalátory slouží nemocným trpícím především astmatem, ale i jinými respiračními chorobami. Donedávna tyto inhalátory končily v netříděném odpadu. Jak odhalil průzkum STEM/MARK z roku 2013, 75 % pacientů již nepotřebné plastové krabičky hází do klasického kontejneru. Zde ale představují zátěž pro přírodu nejen kvůli plastovým a hliníkovým součástkám, ale i zbytku léčiv. „Ačkoliv se GSK podílí na celkovém počtu prodaných inhalátorů pouze přibližně 30 procenty, mohou se v rámci projektu Vdechněte inhalátorům nový život odevzdávat i použité inhalátory ostatních firem. Do této chvíle se jich lékárnám podařilo vysbírat již 110 tisíc. Doposud jsme je kvůli legislativě museli ekologicky likvidovat, ale po celou dobu trvání projektu se snažíme vytvořit podmínky pro to, aby z nepotřebných plastů mohly být vyráběny další užitečné produkty,“ říká generální ředitelka GSK PharmDr. Monika Horníková.

Vracet inhalátory do lékáren je důležité

Podle průzkumu společnosti Datamar má každá třetí domácnost v České republice zkušenost s využitím inhalátoru některým z jeho členů. Přes 90 % Čechů pak dle stejného průzkumu projekt považuje za smysluplný a užitečný. Stejná situace panuje i u lékárníků a lékařů, zejména pneumologů. Téměř všichni vyjádřili v rámci ankety ochotu zapojit se do projektu v roli prvního článku, který bude pacienty informovat o možnosti i důležitosti vracení inhalátorů do sběrných míst v lékárnách.

 

Projekt zpětného výběru inhalátorů považujeme za velmi důležitý. Aktuálně je do projektu zapojeno 652 lékáren z celé České republiky a jejich počet neustále stoupá. Každý pacient tak má možnost místo hození použitého inhalátoru do koše učinit správné rozhodnutí a odnést jej do své lékárny. Doposud „pouze“ k ekologické likvidaci, věříme však, že v blízké budoucnosti k užitečné recyklaci. Může tak učinit například při cestě pro inhalátor nový,“ říká PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory. Najít nejbližší lékárnu, kde lze inhalátor odevzdat, mohou zájemci na stránkách projektu www.inhalatory.net.

Nebezpečný odpad nebo vhodný materiál pro recyklaci?

Inhalátor samotný se většinou skládá jak z plastových (obal a mechanismus inhalátoru), tak hliníkových součástek (nádobka s léčivem). Právě kvůli nim byly doposud vysbírané inhalátory považovány za nebezpečný odpad – obsahují totiž zbytky léčiva. Díky nim spadaly vrácené inhalátory dle Katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb. do kategorie „Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131“ a bylo nutné je ekologicky likvidovat. Zákon však dává možnost překategorizovat odpad z kategorie nebezpečný na odpad kategorie ostatní. Společnost GSK si proto nechala zpracovat studii, dle které by bylo možné většinu součástí odevzdaných inhalátorů po jejich vyčištění považovat za odpad ostatní. Ten by pak bylo možné dále zpracovat, například recyklovat, tedy vytvořit zcela nový produkt, nebo up-cyclovat, tedy využít stávající produkt bez jeho fundamentální přeměny k vyrobení produktu nového.

 

Po dohodě s lékárníky jsme si nechali zpracovat studii, která při dodržení potřebných očistných procesů vyloučila nebezpečnost zbytkových materiálů používaných při výrobě inhalátorů. Nyní proto chceme pilotně spustit v jednom vybraném regionu program recyklace.Ideálně bychom z plastových součástí chtěli vyrábět například sáčky, do kterých by pacienti inhalátory doma sbírali, nebo koše, do kterých by byly v prostorách lékáren odevzdané inhalátory odkládány,“ říká Mgr. Jakub Hofmann, Communication Manager GSK.

DVA ROKY PROJEKTU VDECHNĚTE INHALÁTORŮM NOVÝ ŽIVOT V ČÍSLECH

  • Pacienti vrátili přibližně 110 tisíc inhalátorů
  • Vybrané inhalátory představují přibližně 4 tuny odpadu
  • Projektu se účastní 652 lékáren
  • Přes 90 % veřejnosti považuje projekt za smysluplný
  • 85 % Čechů vyjádřilo ochotu zapojit se do projektu a vracet použité inhalátory do lékáren
  • Více než 95 % pneumologů považuje projekt za užitečný

Zdroje:

  1. GSK.com (Tisková zpráva 15 února 2015)
  2. Sociodemografický výzkum postojů veřejnosti společnosti Datamar, 2014
  3. Výzkum postojů odborníků k projektu Vdechněte inhalátorům nový život společnosti Datamar, 2014
  4. www.inhalatory.net

 

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o

 

 

Napište nám

 

Partnerské weby